เมื่อได้เริ่มคิดว่าจะคิดแต่สิ่งดี ๆ ....ก็จงระวังในความคิดดี ๆ นั้น
เมื่อได้เริ่มคิดว่าจะพูดแต่สิ่งดี ๆ ....ก็จงระวังในการพูดดี ๆ นั้น
เมื่อได้เริ่มลงมือทำสิ่งดี ๆ ....ก็จงระวังในความดีที่ทำนั้น

เพราะคิดดี พูดดี ทำดี มีแต่เรื่องดี ๆ ไปหมด มันก็จะ "ติดดี" เมื่อติดดีแล้วสิ่งที่
"ตัวเองคิด ตัวเองพูด ตัวเองทำ" ก็จะ "ดีไปหมด"
ในขณะที่คนที่คิดไม่เหมือน พูดไม่เหมือน ทำไม่เหมือน
"เริ่มจะกลายเป็นคนไม่ดี"

เมื่อ "คนอื่น" เป็น "คนไม่ดี" ก็แสดงว่า "เราเป็นคนดี"
เมื่อเราเป็นคนดี สิ่งที่เราคิด เราพูด เราทำ กลายเป็น
"ความถูกต้อง"
แล้วใครไม่ทำตามคนนั้นยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่ ซ้ำร้ายอาจจะกลายเป็น "คนชั่ว" ไปเสียด้วยซ้ำ

ปล.ข้อความดี ๆ จาก T-NEWS

 

อ่านแล้วชอบมาก  กำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบข้างบนนี้อยู่

 เลยเอามาแปะไว้ก่อน ว่างๆแล้วจะมาเขียนเล่าให้ฟัง

จอยๆ

Comment

Comment:

Tweet

ครับ พยายามทำดี
แต่อย่าติดดี

big smile

#1 By supameeh on 2008-07-07 14:27